Stuðningur við börn og fjölskyldur 1-6 ára *Leikskóli Húnabyggðar

Leikskóli Húnabyggðar

Þjónustustig

Þjónustuaðili

Matsþáttur

Tímasetning

Annað

Athuganir og skimanir

 

 

 

 

 

ASEBA

2. stig

Fræðslustjóri

Mat á hegðun og líðan

Eftir þörfum

Eftir þörfum

Gerd Strand

1. stig

Réttindahafi

Alhliða huglægur matslisti

September

4 ára

Hljóm-2

1. stig

Réttindahafi

Skimun til að meta hljóðkerfis- og málvitund barna

Sept/okt - Feb/mars

Elsti árgangur

Tras

1. stig

Réttindahafi

Skráningarlisti f. máltöku barna

6 mánaða fresti

2-5 ára

Orðaskil

1. stig

Sérkennslustjóri

Málþroskapróf - orðalisti

Að hausti

1 ½ -3 ára

Einstaklingsúrræði

 

 

 

 

 

Aðlagað námsefni

1. stig

Sérkennslu- og deildarstjóri

Ýmsir færniþættir

Eftir þörfum

 

Aðlagað námsumhverfi

1. stig

Sérkennslu- og deildarstjóri

Ýmsir færniþættir

Eftir þörfum

 

BUGL

3. stig

Tilvísun f. heilsugæslu

Geð- og þroskaraskanir

Eftir þörfum

 

CAT kassinn

1. stig

Sérkennslustjóri

Hugræn tilfinningaleg þjálfun

Eftir þörfum

Er á skólaskrifstofu

Einstaklingsnámskrá

1. stig

Sérkennslustjóri

Ýmsir færniþættir

Nemendur í sérkennslu

 

Félagsfærnisaga

1. stig

Sérkennslu- og deildarstjóri

Stuttar sögur sem hjálpa börnum í ýmsum aðstæðum

Eftir þörfum

 

Foreldraviðtöl

1. stig

Deildarstjóri

Samstarf við foreldra

Að vori

 

Framburðarmat

2. stig

Trappa ehf / talmeinafræðingur

Mat á framburði barns

Eftir þörfum

 

Geðheilsumiðstöð barna

3. stig

Tilvísun frá heilsugæsla

Greining, meðferð og ráðgjöf við geð- og þroskavanda barna

Eftir þörfum

 

Hvatning / umbunarkerfi

1. stig

Deildarstjóri

Ýmsir færniþættir

Eftir þörfum

 

Heilsugæslan

2. stig

Hjúkrunarfræðingur / læknir

Ýmis vandi barna

Eftir þörfum

 

Iðjuþjálfun

2. stig

Tilvísun frá lsk.

Ýmsir færniþættir

Eftir þörfum

 

Ítarefni f. hreyfióróleika

1. stig

Sérkennslu- deildarstjóri.

ADHD

Eftir þörfum

 

Landspítalinn

3. stig

Tilvísun frá heilsugæslu

Ýmis vandi barna

Eftir þörfum

 

Málþroskamat

2. stig

Trappa ehf / talmeinafræðingur

Mat á málþroska barna

Eftir þörfum

 

Meðferð við stam

2. stig

Trappa ehf / talmeinafræðingur

Meðferð veitt við stami barns

Eftir þörfum

 

Raddvandamál

2. stig

Trappa ehf / talmeinafræðingur

Meðferð veitt við ýmis konar raddvanda

Eftir þörfum

 

Samskipti við sérfræðinga

2. stig

Sérkennslustjóri

Ýmsir færniþættir

Eftir þörfum

 

Samstarf við heimili / ráðgjöf

2. stig

Sérkennslustjóri / deildarstjóri

Ýmsir færniþættir

Eftir þörfum

 

Samvinna við aðrar stofnanir (grunnskóla og fl).

1. stig

Deildarstjóri

Ýmsir færniþættir, meðal annars félagsleg tengsl, vinna með umhverfið, málþroski og stærðfræði

Tímabil yfir veturinn

 

SAk

3. stig

Tilvísun frá heilsugæslu

Ýmis vandi barna

Eftir þörfum

 

Sálfræðingur

2. stig

Tilvísun frá lsk.

Ýmsir færniþættir

Eftir þörfum

 

Sérkennsla f. einstakling

1. stig

Sérkennslustjóri

Ýmsir færniþættir

Eftir þörfum

 

Sjónrænt skipulag f. einstakling

1. stig

Sérkennslu- og deildarstjóri

Ýmsir færniþættir

Allt árið

 

Skilafundir með sérfræðingum

2. stig

Skólastjóri, sérkennslustjóri og deildarstjóri

Ýmsir færniþættir

Eftir þörfum

 

Snemmtæk íhlutun

1. stig

Allt starfsfólk

Ýmsir færniþættir

Allt árið

 

Tákn með tali

1. stig

Allt starfsfólk

Mál- og talörðugleikar

Allt árið

 

Tengiliður farsældar

1. stig

Jenný Lind Gunnarsd. /sérkennslustjóri

Samþætting

Allt árið

 

Tilvísun send á skólaskrifstofu

2. stig

Sérkennslustjóri

Ýmsir færniþættir

Eftir þörfum

 

Túlkafundur m. foreldrum

1. stig

Sérkennslu- og deildarstjóri

Ýmsir færniþættir – Samstarf við foreldra

Eftir þörfum

 

Vinna út frá niðurstöðum úr skýrslum

2. stig

Sérkennslu- og deildarstjóri

Ýmsir færniþættir

Eftir þörfum

 

Þekkingarmiðstöð

2. stig

Sérkennsluráðgjafi

Fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með sjón og heyrnarskerðingu

Eftir þörfum

 

Hópúrræði

 

 

 

 

 

Blær

1. stig

Starfsfólk á deild

Forvörn gegn einelti

Allt árið

 

Forvarnir gegn kynferðisofbeldi

1. stig

Deildarstjóri

Forvörn

Einu sinni að vetri

 

Fyrirlestur, fræðsla og námskeið

1. og 2. stig

Trappa ehf / talmeinafræðingur

Fræðsla um ýmislegt tengt talþjálfun og fl.

Eftir þörfum

 

Hópastarf

1. stig

Starfsfólk á deild

Ýmsir færniþættir

Allt árið

 

Kennsluráðgjöf

1. og 2. stig

Kennarar, sálfræðingar og fl.

Ráðgjöf um kennslutækni og fl.

Eftir þörfum

 

Sérkennsla f. hóp

1. stig

Sérkennslustjóri

Ýmsir færniþættir

Eftir þörfum

 

Sjónrænt skipulag. hóp

1. stig

Deildarstjóri

Ýmsir færniþættir

Allt ári

 

Skipulagt starf inn á deild

1. stig

Deildarstjóri

Ýmsir færniþættir

Allt árið

 

Teymi

 

 

 

 

 

Nemendaverndarráð

2. stig

Félagsmálastjóri, fræðslustjóri, sérkennslustjóri og skólastjórnendur

Fjallar um sérstök úrræði varðandi einstaka nemendur sem lögð hafa verið fyrir ráðið

Einu sinni í mánuði

 

Áfallateymi

1. stig

Skólastjórnendur

Sálrænn stuðningur

Eftir þörfum

 

Stuðningsteymi

2. stig

Sérkennslu- og deildarstjóri

Stuðningur við barn / fjölskyldu

Eftir þörfum

 

Teymisfundir með foreldrum

1. og 2 stig

Sérkennslu- og deildarstjóri

Samstarf við foreldra og unnið með ýmsa færniþætti

4-8 vikna fresti