Þjónusta fyrir börn 6-16 ára *Húnaskóli

1. stig 

Aðlagað námsefni

Aðlagað námsumhverfi

Aðlöguðu stundaskrá

Áhugastýrt nám

Bekkjarsáttmálar

Blöndun í árgangi

Einstaklingsnámskrá 

Félagsfærnisögur

Hópaskipting/vinna í þarfaskiptum hópum

Hugað að staðsetningu í stofu

Hugarfrelsi

Hvatningarkerfi

Nemandi kemur að áætlanagerð

Nýbúakennsla

Samverustundir Tæknilausnir í námi

Samstarf við foreldra

Samstarf við íþróttaþjálfara

Aðgangur að starfsmanni sem nemendi treystir

Aðkoma stuðningsfulltrúa

Aðstoðarmannaverkefni í skóla

Einstaklingsviðtöl

Félagsfærniþjálfun

Gæðastundir með samnemanda og/eða starfsmanni

Hljóðbókasafn

Næring, hreyfing, heilsa

Sjálfstyrking

Starfskynningar

Aðtvinnutengt nám

Auka list- og/eða verkgreinar

Auka sund og/eða íþróttir

Vinna með fínhreyfingar

Greining:

Talnalykillinn

Lestrargreining - LOGOS

Told-málþroskapróf

Orðalykill

SIS-C mat

Fikt dót og auka hreyfing

Aukin útivist og hreyfing

Peltor

Fikt dót

Franskur rennilás á borð/stól

Pásur (hlaupa hring), sendiferðir, bókasafn

Sessa á stól

Sjónrænt skipulag

Stundaglas/tímavaki

Teygja á stól

Námskeið/námsefni

ART - reiðistjórnun og félagsfærni

ADHD/kvíðanámskeið

Peers

Sjálfstyrkingarnámskeið

Snillinganámskeið

Verkfærakista frá KVAN

Vinátta - forvarnarverkefni Barnaheilla

Vinir Zippýs

Bekkjarfundir

Félagaspjall

Unglingaspjall

Krakkaspjall

Mýsla (í músaskóla)

Ferli

Eineltisáætlun

Skólaforðun - viðbrögð

Snemmtæk viðbrögð við samskiptavanda

Styttri vinnulotur

Tengslakönnun og áætlun/viðbrögð

Viðbrögð vegna frávika í skólasókn

Vinahópar

Teymisfundir

Tökum saman höndum

Fræðsla

Fræðsla í bekk t.d. um einhverfu, ADHD, CP, kvíða

Ráðgjafaviðtal (foreldri og/eða teymi)

Aðkoma annarra fagaðila í stoðþjónustu

Félagsráðgjafi

Iðjuþjálfi

Náms- og starfsráðgjafi

Sálfræðingur

Sérkennari

Talmeinafræðingur

Þroskaþjálfi

Aðkoma stjórnenda

Lausnaleit

Ráðgjöf

Stuðningur við árgangateymi

Sitja í teymi barns

 

 

2. stig

Talmeinaþjónusta Tröppu

Málþroskamat

Framburður 

Stam  

Raddvandamál 

Nefmæli 

Fyrirlestur, fræðsla og námskeið

Sálfræðiþjónusta: 

Mat á vitsmunaþroska 

ADHD greiningar 

Ráðgjöf til foreldra 

Viðtöl við börn 

Tilvísanir til annarra sérfræðinga og stofnanna 

Iðjuþjálfun: 

Fínhreyfimat 

Ráðgjöf til starfsfólks skóla, foreldra og barna 

Félagsþjónustan/Barnavernd 

SES – pro 

ESTER mat 

Sálfræðimeðferð fyrir börn 

PMTO – foreldrafærniþjálfun 

Liðveisla 

Stuðningsfjölskyldur 

Áfengis- og vímuefnaráðgjöf 

Tilsjón 

Fjölskylduráðgjöf

 3. stig

Aðstoð og ráðgjöf við val á stoðtækjum 

Iðjuþjálfun fyrir börn með hreyfihömlun 

Ráðgjöf til foreldra fatlaðra barna 

Barnaverndar úrræði 

Úrræði í málefnum fatlaðra