Þjónusta fyrir börn 6-16 ára *Höfðaskóli

1. stig  

Logos – lesblindugreining,  

Talnalykill  

AEBA – fjölþætt matstæki skimun fyrir líðan og ADHD

Kynfræðsla

TRAS – málþroskapróf

Lesferill (grunnskóli) - umsjónakennari 

CAT kassinn- Félagsfærniþjálfun

Orðalykill – málþroskaskimun (grunnskólar) - umsjónakennarar 

Orðarún – málþroskaskimun (grunnskólar) – umsjónakennarar 

Málhljóðamælir

APES –greiningartæki þar sem lagt er mat á  fín og grófhreyfingar, félagsfærni og almennt þroskamat.

Einstaklingsnámskrár

Sérkennsla í hóp og einstaklings

Stuðningur inn í bekkjum

Sjónrænar stundatöflur fyrir alla

Sjónrænar vísbendingar fyrir alla

Bekkjarstjórnun skipulag

Teymisfundir með foreldrum

Tengiliður farsældar

2. stig

Talmeinaþjónusta Tröppu

Málþroskamat

Framburður 

Stam  

Raddvandamál 

Nefmæli 

Fyrirlestur, fræðsla og námskeið. 

Sálfræðiþjónusta: 

Mat á vitsmunaþroska 

ADHD greiningar 

Ráðgjöf til foreldra 

Viðtöl við börn 

Tilvísanir til annarra sérfræðinga og stofnanna 

Iðjuþjálfun: 

Fínhreyfimat 

Ráðgjöf til starfsfólks skóla, foreldra og barna 

Félagsþjónustan/Barnavernd 

SES – pro 

ESTER mat 

Sálfræðimeðferð fyrir börn 

PMTO – foreldrafærniþjálfun 

Liðveisla 

Stuðningsfjölskyldur 

Áfengis- og vímuefnaráðgjöf 

Tilsjón 

Fjölskylduráðgjöf

 3. stig

Aðstoð og ráðgjöf við val á stoðtækjum 

Iðjuþjálfun fyrir börn með hreyfihömlun 

Ráðgjöf til foreldra fatlaðra barna 

Barnaverndar úrræði 

Úrræði í málefnum fatlaðra