Þjónusta fyrir börn 6-16 ára *Höfðaskóli

1. stig  

 • Logos – lesblindugreining,  
 • Talnalykill  
 • AEBA – fjölþætt matstæki skimun fyrir líðan og ADHD
 • Kynfræðsla
 • TRAS – málþroskapróf
 • Lesferill (grunnskóli) - umsjónakennari 
 • CAT kassinn- Félagsfærniþjálfun
 • Orðalykill – málþroskaskimun (grunnskólar) - umsjónakennarar 
 • Orðarún – málþroskaskimun (grunnskólar) – umsjónakennarar 
 • Málhljóðamælir
 • APES –greiningartæki þar sem lagt er mat á  fín og grófhreyfingar, félagsfærni og almennt þroskamat.
 • Einstaklingsnámskrár
 • Sérkennsla í hóp og einstaklings
 • Stuðningur inn í bekkjum
 • Sjónrænar stundatöflur fyrir alla
 • Sjónrænar vísbendingar fyrir alla
 • Bekkjarstjórnun skipulag
 • Teymisfundir með foreldrum
 • Tengiliður farsældar

2. stig

 • Talmeinaþjónusta Tröppu
 • Málþroskamat
 • Framburður 
 • Stam  
 • Raddvandamál 
 • Nefmæli 
 • Fyrirlestur, fræðsla og námskeið. 
 • Sálfræðiþjónusta: 
 • Mat á vitsmunaþroska 
 • ADHD greiningar 
 • Ráðgjöf til foreldra 
 • Viðtöl við börn 

Tilvísanir til annarra sérfræðinga og stofnanna 

 • Iðjuþjálfun: 
 • Fínhreyfimat 
 • Ráðgjöf til starfsfólks skóla, foreldra og barna 
 • Félagsþjónustan/Barnavernd 
 • SES – pro 
 • ESTER mat 
 • Sálfræðimeðferð fyrir börn 
 • PMTO – foreldrafærniþjálfun 
 • Liðveisla 
 • Stuðningsfjölskyldur 
 • Áfengis- og vímuefnaráðgjöf 
 • Tilsjón 
 • Fjölskylduráðgjöf

 3. stig

 • Aðstoð og ráðgjöf við val á stoðtækjum 
 • Iðjuþjálfun fyrir börn með hreyfihömlun 
 • Ráðgjöf til foreldra fatlaðra barna 
 • Barnaverndar úrræði 
 • Úrræði í málefnum fatlaðra