Fræðslustjóri

Fræðslustjóri

Starf fræðslustjóra er laust til umsóknar

Starf fræðslustjóra í Austur Húnavatnssýslu er laust til umsóknar. Um er að ræða 80% 
starf hjá Félags og skólaþjónustu A-Hún sem er byggðasamlag sveitarfélaganna, 
Blönduósbæjar, Skagastrandar, Húnavatnshrepps og Skagabyggðar. Undir starfið heyra 
leikskólar og grunnskólar í viðkomandi sveitarfélögum.
Helstu verkefni:
Ráðgjöf og stuðningur við skólastarf, þar á meðal kennsluráðgjöf.
Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur skóla í ýmsum þáttum sem snúa að starfi 
skólanna.
Skipulag og eftirlit með sérfræðiþjónustu við skóla.
Umsjón með endurmenntun og þróunarstarfi.
Eftirlit með skólastarfi í fræðsluumdæminu.
Þverfagleg vinna að málefnum skólabarna ásamt starfsmönnum félagsþjónustu.
Stefnumótun í málaflokkum sem falla undir starfssvið fræðslustjóra.
Samskipti við aðila utan sveitarfélagsins í fræðslumálum.
Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Framhaldsmenntun í uppeldis- og menntunarfræðum.
Leik- eða grunnskólakennararéttindi æskileg og góð þekking á báðum skólastigum.
Þekking og reynsla af helstu skimunar- og greiningartækjum sem notuð eru innan 
leik- og grunnskóla.
Reynsla af störfum innan skólakerfisins nauðsynleg.
Skipulagshæfileikar, ríkulegur þjónustuvilji og lipurð í mannlegum samskiptum.
Góð íslenskukunnátta.
Reynsla af stjórnun æskileg.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Kennarasambands Íslands.
Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Magnús B. Jónsson, sveitarstjóri á Skagaströnd, 455 2700 netfang 
magnus@skagastrond.is
Umsóknarfrestur er til 3. júní 2016 og skal stíla umsókn á Félags og skólaþjónustu 
A-Hún, Túnbraut 1-3, 545 Skagaströnd, merkt fræðslustjóri eða senda umsókn á 
framangreint netfang.