Óskum eftir félagsráðgjafa í barnavernd

Félagsþjónusta A-Hún sinnir allri félagslegri þjónustu í austur Húnavatnssýslu. Hjá Félags- og skólaþjónustu A-Hún er lögð áhersla á að þjónustan einkennist af fagmennsku, áreiðanleika og jákvæðni. Starfið krefst sérfræðiþekkingar á meðferð barnaverndarmála.

Umsóknafrestur er til og með 19. ágúst 2021

 

Helstu verkefni

 • Móttaka barnaverndartilkynninga og skráning
 • Vinnsla barnaverndarmála, samskipti og samvinna við börn og foreldra
 • Teymisvinna við vinnslu barnaverndarmála
 • Samskipti við aðrar stofnanir við vinnslu barnaverndarmála
 • Samskipti við stuðningsfjölskyldur og fósturforeldra.
 • Þátttaka í stefnumótun, mótun verkferla, starfsáætlana og endurskoðun á reglum í málaflokknum
 • Þátttaka í þverfaglegu samstarfi við skóla, heilbrigðisstofnanir, lögreglu og aðra sem koma að málefnum barna.

Menntun

 • Félagsráðgjafanám til starfsréttinda
 • Önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi

Hæfniskröfur

 • Starfsreynsla, þekking og áhugi á barnaverndstarfi
 • Réttindi til að veita PMTO foreldrafærnimeðferð er kostur sem og þekking á ESTER matskerfinu
 • Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í starfi er nauðsynlegt
 • Krafa er gerð um jákvæð og lausnamiðuð viðhorf, lipurð í mannlegum samskiptum og sveigjanleika gagnvart notendum þjónustunnar og samstarfsfólki
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
 • Hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur

Umsækjendur skulu senda inn umsóknir sínar á netfang félagsmálastjóra sara@felahun.is. Umsókninni skal fylgja greinagóð skýrsla um störf umsækjanda, menntun og reynslu sem varpað geta ljósi á færni hans til að sinna umræddu starfi.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sara Lind Kristjánsdóttir í síma 863-5013 eða með því að senda tölvupóst á sara@felahun.is

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Óskað er eftir því að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um!