Verkefnisstjóri farsældar

Félags og skólaþjónusta Austur Húnavatnssýslu. Óskar eftir að ráða drífandi og öflugan verkefnastjóra til að stýra innleiðingu á lögum um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna nr. 86/2021. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi verkefni. Leitað er að áhugasömum og sjálfstæðum starfsmanni með reynslu af verkefnastjórnun sem býr yfir metnaði og sýnir frumkvæði í starfi. Einnig þarf viðkomandi að sinna starfi tengiliðar barna á framhaldskóla aldri og málastjóri í félagsþjónustu.  

 

Um er að ræða 100% starfshlutfall í góðu starfsumhverfi.  

 

Helstu verkefni:  

 •  Leiðir vinnu innleiðingarteymis í samþættingu á þjónustu í þágu farsældar barna . 
 •  Vinnur að samþættingu á þjónustu fræðslu- og félagsþjónustu í samræmi við lög um farsæld barna.
 • Situr fundi innleiðingarteymis svæðisins og er teymisstjóri þess. 
 • Eflir samvinnu, samþættingu og upplýsingaflæði á milli þjónustuveitenda í sveitarfélögunum með áherslu á snemmtæka nálgun og vinnur að mótun á nýju verklagi  
 • Sér um kynningu og fræðslu á áherslum hugmyndafræði samþættingar fyrir alla sem að farsældinni koma. 
 • Samstarf og samvinna við aðila sem vinna með börnum og koma að samþættingu þjónustunnar  
 • Vinnur árangursmat á verklagi og þjónustu 
 • Menntunar- og hæfniskröfur:  
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi svo sem uppeldismenntun, menntun á sviði velferðarmála eða sambærilegt  
 • Haldbær reynsla af verkefnastjórnun  
 • Reynsla af vinnu í opinberri stjórnsýslu  
 • Þekking og reynsla af starfi í almennri velferðarþjónustu eða af skólastarfi í grunn- og leikskóla 
 • Lipurð í mannlegum samskiptum  
 • Skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð  
 • Áhugi og reynsla af þverfaglegri teymisvinnu  
 • Góð tölvukunnátta  
 • Góð tök á íslenskri tungu og hæfni í framsetningu texta 

 https://alfred.is/starf/verkefnistjori-farsaeldar

Upplýsingar veitir næsti yfirmaður verkefnastjóra,sem verður Sara Lind Kristjánsdóttir, Félagsmálastjóri (sara@felahun.is) s: 4554171 og Berglind Hlín Baldursdóttir, Fræðslustjóri berglind@felahun.is s: 4554174.  

Skrifleg umsókn tilgreini menntun, sakavottorð, fyrri störf og umsagnaraðila berist undirrituðum á netföng. 

Umsóknarfrestur er til 15.apríl